Αργαλαστή Πηλίου

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 260 m

Στον πίνακα εμφανίζονται οι μέγιστες και οι ελάχιστες καταγραφές ανά μήνα από 1 Ιανουαρίου 2016.

Μέγιστα-ελάχιστα για τον μήνα Ιανουάριο

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 20,7 °C at 12:47 μμ on 09 Ιανουάριος 2021
Ελάχιστη θερμοκρασία -5,4 °C at 3:33 πμ on 09 Ιανουάριος 2017
Μέγιστο σημείο δρόσου 16,9 °C at 1:42 μμ on 06 Ιανουάριος 2016
Ελάχιστο σημείο δρόσου -12,7 °C at 7:23 πμ on 09 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 21,8 °C at 1:39 μμ on 12 Ιανουάριος 2016
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -13,6 °C at 7:38 μμ on 15 Ιανουάριος 2019
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας -11,3 °C at 11:23 πμ on 10 Ιανουάριος 2017
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 20,7 °C at 12:47 μμ on 09 Ιανουάριος 2021
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία 13,7 °C at 9:09 πμ on 12 Ιανουάριος 2016
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία -2,0 °C at 6:33 μμ on 10 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη υγρασία 100 % at 8:58 μμ on 01 Ιανουάριος 2016
Ελάχιστη υγρασία 19 % at 5:53 μμ on 14 Ιανουάριος 2016
Μεγαλύτερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 17,9 °C on 11 Ιανουάριος 2016
Μικρότερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 1,0 °C on 24 Ιανουάριος 2018
Βροχόπτωση
Μέγιστος ρυθμός βροχής 103,5 mm/hr at 6:23 πμ on 11 Ιανουάριος 2022
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 33,1 mm at 1:20 μμ on 11 Ιανουάριος 2022
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 186,0 mm on 11 Ιανουάριος 2022
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 247,0 mm Ιανουάριος 2022
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 8 ημέρες to 15 Ιανουάριος 2016
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 14 ημέρες to 27 Ιανουάριος 2017
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 91 km/h at 10:02 πμ on 18 Ιανουάριος 2022
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 83 km/h at 10:59 πμ on 15 Ιανουάριος 2019

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: