<

Αργαλαστή Πηλίου

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 260 m

Στον πίνακα εμφανίζονται οι μέγιστες και οι ελάχιστες καταγραφές από 1 Ιανουαρίου 2016.

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 40,8 °C at 4:47 μμ on 30 Ιούνιος 2017
Ελάχιστη θερμοκρασία -5,4 °C at 3:33 πμ on 09 Ιανουάριος 2017
Μέγιστο σημείο δρόσου 26,9 °C at 2:54 μμ on 15 Ιούλιος 2016
Ελάχιστο σημείο δρόσου -12,7 °C at 7:23 πμ on 09 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 44,1 °C at 1:31 μμ on 18 Ιούνιος 2016
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -15,7 °C at 11:30 πμ on 23 Φεβρουάριος 2019
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας  -11,3 °C at 11:23 πμ on 10 Ιανουάριος 2017
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 49,1 °C at 1:11 μμ on 18 Ιούνιος 2016
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία 29,2 °C at 2:57 πμ on 30 Ιούνιος 2017
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία -2,0 °C at 6:33 μμ on 10 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη υγρασία 100 % at 5:09 πμ on 01 Δεκέμβριος 2015
Ελάχιστη υγρασία 9 % at 12:17 μμ on 30 Ιούνιος 2017
Μεγαλύτερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 17,9 °C on 11 Ιανουάριος 2016
Μικρότερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 0,6 °C on 15 Νοέμβριος 2021
Βροχόπτωση
Μέγιστος ρυθμός βροχής 216,0 mm/hr at 9:34 μμ on 10 Οκτώβριος 2021
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 33,1 mm at 1:20 μμ on 11 Ιανουάριος 2022
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 186,0 mm on 11 Ιανουάριος 2022
Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση 290,4 mm Φεβρουάριος 2018
Μεγαλύτερη  περίοδος ανομβρίας 36 ημέρες to 12 Αύγουστος 2016
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 14 ημέρες to 27 Ιανουάριος 2017
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 182 km/h at 12:25 πμ on 28 Σεπτέμβριος 2022
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 92 km/h at 10:51 μμ on 12 Μάρτιος 2019
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 987,7 mb at 10:28 πμ on 05 Φεβρουάριος 2020
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1038,4 mb at 10:42 πμ on 08 Δεκέμβριος 2016

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: