Αργαλαστή Πηλίου

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 260 m

Μέγιστα και ελάχιστα μηνός.

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 21,3 °C 1:05 μμ στις 01 Νοέμβριος
Ελάχιστη θερμοκρασία 6,3 °C 4:36 πμ στις 26 Νοέμβριος
Μέγιστο σημείο δρόσου 16,1 °C 9:35 πμ στις 04 Νοέμβριος
Ελάχιστο σημείο δρόσου -2,8 °C 8:40 μμ στις 26 Νοέμβριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 20,5 °C 1:06 μμ στις 01 Νοέμβριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 3,7 °C 3:24 πμ στις 25 Νοέμβριος
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 6,1 °C 7:20 μμ στις 25 Νοέμβριος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 21,3 °C 1:05 μμ στις 01 Νοέμβριος
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία 13,8 °C 03 Νοέμβριος
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία 11,6 °C 22 Νοέμβριος
Μέγιστη υγρασία 97 % 8:06 πμ on 14 Νοέμβριος
Ελάχιστη υγρασία 35 % 2:53 μμ on 27 Νοέμβριος
Μεγαλύτερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 9,2 °C 01 Νοέμβριος
Μικρότερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 1,6 °C 12 Νοέμβριος
Βροχόπτωση
Μέγιστος ρυθμός βροχής 92,3 mm/hr 8:00 πμ στις 22 Νοέμβριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 10,9 mm 11:08 μμ στις 18 Νοέμβριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 41,7 mm 18 Νοέμβριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 4 ημέρες  02 Νοέμβριος
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 2 ημέρες  04 Νοέμβριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 55 km/h 2:27 μμ στις 19 Νοέμβριος
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 30 km/h 3:24 πμ στις 25 Νοέμβριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1010,9 mb 9:55 μμ στις 29 Νοέμβριος
Μέγιστη Ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1028,1 mb 2:00 μμ στις 22 Νοέμβριος

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: