Αργαλαστή Πηλίου

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 260 m

Μέγιστα και ελάχιστα μηνός.

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 34,3 °C 4:12 μμ στις 17 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη θερμοκρασία 11,0 °C 4:04 πμ στις 23 Σεπτέμβριος
Μέγιστο σημείο δρόσου 21,4 °C 1:27 μμ στις 04 Σεπτέμβριος
Ελάχιστο σημείο δρόσου 0,0 °C 2:33 μμ στις 24 Σεπτέμβριος
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 35,6 °C 3:58 μμ στις 16 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 7,8 °C 7:15 πμ στις 22 Σεπτέμβριος
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 11,0 °C 4:04 πμ στις 23 Σεπτέμβριος
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 35,6 °C 3:58 μμ στις 16 Σεπτέμβριος
Υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία 21,8 °C 17 Σεπτέμβριος
Χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία 21,6 °C 22 Σεπτέμβριος
Μέγιστη υγρασία 99 % 4:59 πμ on 03 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη υγρασία 21 % 2:02 μμ on 17 Σεπτέμβριος
Μεγαλύτερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 13,8 °C 09 Σεπτέμβριος
Μικρότερη ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας 7,2 °C 19 Σεπτέμβριος
Βροχόπτωση
Μέγιστος ρυθμός βροχής 74,5 mm/hr 5:25 πμ στις 05 Σεπτέμβριος
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 16,9 mm 5:40 πμ στις 05 Σεπτέμβριος
Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση 30,0 mm 05 Σεπτέμβριος
Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας 20 ημέρες  26 Σεπτέμβριος
Μεγαλύτερη βροχερή περίοδος 2 ημέρες  06 Σεπτέμβριος
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 182 km/h 12:25 πμ στις 28 Σεπτέμβριος
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 32 km/h 9:40 πμ στις 12 Σεπτέμβριος
Ατμοσφαιρική πίεση
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1002,3 mb 7:28 μμ στις 17 Σεπτέμβριος
Μέγιστη Ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1021,3 mb 11:04 πμ στις 24 Σεπτέμβριος

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: