Αργαλαστή Πηλίου

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 260 m

O πίνακας εμφανίζει συγκεντρωτικά στοιχεία για την χθεσινή ημέρα.

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 8,8 °C στις 14:17 
Ελάχιστη θερμοκρασία 2,6 °C στις 22:53
Διακύμανση θερμοκρασίας 6,2 °C  
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 4,7 °C στις 15:19 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία -4,5 °C στις 05:06
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας -1,4 °C στις 05:06
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 8,8 °C στις 14:17
Μέγιστη υγρασία 60 % στις 23:49 
Ελάχιστη υγρασία 31 % στις 13:39
Βροχόπτωση
Χθεσινή βροχόπτωση 0,0 mm  
Μεγιστος ρυθμός βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm στις 00:00
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 59 km/h στις 04:49
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 33 km/h (F5) στις 01:50
Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου 355° N  
Ατμοσφαιρική πίεση
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1029,7 mb στις 10:40
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1025,1 mb στις 00:00

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: