Αργαλαστή Πηλίου

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 260 m

O πίνακας εμφανίζει συγκεντρωτικά στοιχεία για την χθεσινή ημέρα.

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 27,5 °C στις 14:07 
Ελάχιστη θερμοκρασία 18,2 °C στις 09:52
Διακύμανση θερμοκρασίας 9,3 °C  
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 27,0 °C στις 18:36 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 18,8 °C στις 10:00
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 18,2 °C στις 09:52
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 27,4 °C στις 14:06
Μέγιστη υγρασία 80 % στις 09:48 
Ελάχιστη υγρασία 41 % στις 14:07
Βροχόπτωση
Χθεσινή βροχόπτωση 1,0 mm  
Μεγιστος ρυθμός βροχόπτωσης 4,1 mm/hr στις 09:51
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,7 mm στις 09:34
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 38 km/h στις 14:12
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 22 km/h (F4) στις 14:22
Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου 201° SSW  
Ατμοσφαιρική πίεση
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1010,2 mb στις 00:08
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1003,2 mb στις 17:54

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: