Αργαλαστή Πηλίου

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 260 m

O πίνακας εμφανίζει συγκεντρωτικά στοιχεία για την χθεσινή ημέρα.

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 23,7 °C στις 15:41 
Ελάχιστη θερμοκρασία 14,9 °C στις 07:59
Διακύμανση θερμοκρασίας 8,8 °C  
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 22,4 °C στις 15:41 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 14,1 °C στις 08:11
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 14,9 °C στις 07:59
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 23,7 °C στις 15:41
Μέγιστη υγρασία 72 % στις 07:56 
Ελάχιστη υγρασία 33 % στις 15:44
Βροχόπτωση
Χθεσινή βροχόπτωση 0,0 mm  
Μεγιστος ρυθμός βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm στις 00:00
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 42 km/h στις 13:27
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 22 km/h (F4) στις 13:34
Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου 286° WNW  
Ατμοσφαιρική πίεση
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1012,1 mb στις 00:26
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1008,7 mb στις 17:13

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: