Αργαλαστή Πηλίου

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 260 m

O πίνακας εμφανίζει συγκεντρωτικά στοιχεία για την χθεσινή ημέρα.

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 29,8 °C στις 16:18 
Ελάχιστη θερμοκρασία 19,9 °C στις 06:12
Διακύμανση θερμοκρασίας 9,9 °C  
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 31,6 °C στις 17:26 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 19,0 °C στις 00:26
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 19,9 °C στις 06:12
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 30,6 °C στις 16:16
Μέγιστη υγρασία 86 % στις 04:30 
Ελάχιστη υγρασία 46 % στις 16:30
Βροχόπτωση
Χθεσινή βροχόπτωση 0,0 mm  
Μεγιστος ρυθμός βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm στις 00:00
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 56 km/h στις 00:19
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 20 km/h (F4) στις 00:25
Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου 218° SW  
Ατμοσφαιρική πίεση
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1011,0 mb στις 00:02
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1004,1 mb στις 23:56

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: