Αργαλαστή Πηλίου

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 260 m

O πίνακας εμφανίζει συγκεντρωτικά στοιχεία για την χθεσινή ημέρα.

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 26,0 °C στις 16:22 
Ελάχιστη θερμοκρασία 12,9 °C στις 03:06
Διακύμανση θερμοκρασίας 13,1 °C  
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 25,6 °C στις 16:25 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 12,5 °C στις 03:06
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 12,9 °C στις 03:06
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 26,0 °C στις 16:22
Μέγιστη υγρασία 80 % στις 06:17 
Ελάχιστη υγρασία 30 % στις 13:51
Βροχόπτωση
Χθεσινή βροχόπτωση 0,0 mm  
Μεγιστος ρυθμός βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm στις 00:00
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 36 km/h στις 11:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 21 km/h (F4) στις 14:02
Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου 194° SSW  
Ατμοσφαιρική πίεση
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1007,3 mb στις 23:05
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1005,0 mb στις 03:34

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: