Αργαλαστή Πηλίου

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 260 m

O πίνακας εμφανίζει συγκεντρωτικά στοιχεία για την χθεσινή ημέρα.

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 18,3 °C στις 13:59 
Ελάχιστη θερμοκρασία 10,0 °C στις 23:05
Διακύμανση θερμοκρασίας 8,3 °C  
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 15,5 °C στις 13:59 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 3,7 °C στις 23:15
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 7,3 °C στις 23:12
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 18,3 °C στις 13:59
Μέγιστη υγρασία 71 % στις 02:09 
Ελάχιστη υγρασία 32 % στις 12:55
Βροχόπτωση
Χθεσινή βροχόπτωση 0,0 mm  
Μεγιστος ρυθμός βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm στις 00:00
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 49 km/h στις 22:52
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 24 km/h (F4) στις 23:15
Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου 270° W  
Ατμοσφαιρική πίεση
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1021,1 mb στις 23:49
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1014,2 mb στις 01:49

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: