Αργαλαστή Πηλίου

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 260 m

O πίνακας εμφανίζει συγκεντρωτικά στοιχεία για την χθεσινή ημέρα.

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 17,7 °C στις 12:47 
Ελάχιστη θερμοκρασία 9,6 °C στις 07:16
Διακύμανση θερμοκρασίας 8,1 °C  
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 16,5 °C στις 12:50 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 9,1 °C στις 07:16
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 9,6 °C στις 07:16
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 17,7 °C στις 12:47
Μέγιστη υγρασία 94 % στις 23:19 
Ελάχιστη υγρασία 58 % στις 12:51
Βροχόπτωση
Χθεσινή βροχόπτωση 2,8 mm  
Μεγιστος ρυθμός βροχόπτωσης 9,7 mm/hr στις 19:38
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 1,6 mm στις 19:46
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 26 km/h στις 13:16
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 15 km/h (F3) στις 15:39
Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου 42° NE  
Ατμοσφαιρική πίεση
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1015,4 mb στις 00:02
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1010,9 mb στις 21:55

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: