Αργαλαστή Πηλίου

 Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός - Υψόμετρο 260 m

O πίνακας εμφανίζει συγκεντρωτικά στοιχεία για την χθεσινή ημέρα.

Θερμοκρασία και υγρασία
Μέγιστη θερμοκρασία 28,8 °C στις 17:37 
Ελάχιστη θερμοκρασία 15,9 °C στις 04:33
Διακύμανση θερμοκρασίας 12,9 °C  
Μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία 28,3 °C στις 17:19 
Ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία 16,3 °C στις 05:39
Χαμηλότερος δείκτης ψυχρότητας 15,9 °C στις 04:33
Υψηλότερος δείκτης δυσφορίας 28,0 °C στις 17:37
Μέγιστη υγρασία 84 % στις 05:23 
Ελάχιστη υγρασία 31 % στις 14:56
Βροχόπτωση
Χθεσινή βροχόπτωση 0,0 mm  
Μεγιστος ρυθμός βροχόπτωσης 0,0 mm/hr στις 00:00
Μέγιστη ωριαία βροχόπτωση 0,0 mm στις 00:00
Ανεμος
Μέγιστη ριπή ανέμου 32 km/h στις 09:13
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (μ.ο. 10 λεπτών) 20 km/h (F4) στις 13:48
Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου 206° SSW  
Ατμοσφαιρική πίεση
Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1013,5 mb στις 23:39
Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση (Ε.Θ.) 1010,3 mb στις 05:31

Καταγραφές

:<Αρχική>::<Οργανα μετρήσεων>::<Σημερινές καταγραφές>::<Χθεσινές καταγραφές>::<Μέγιστα-ελάχιστα μηνός>::<Μέγιστα-ελάχιστα έτους>::<Μέγιστα-ελάχιστα συνολικά>::<Μέγιστα-ελάχιστα ανά μήνα>::<Γραφήματα>: